Blabberista Blog


מיומנה של תקציבאית מתחילה

והיום בין תקציבאית לסטודיו וחזרה…

 

"אבל אמרת שכבר תסגור את זה יותר מוקדם היום, אז למה לא?!?

וואו, כאילו הכנסתי את הבריף בבוקר . למה לא התחילו לעבוד על זה?

!@$!@#%!#$^%$&

טוב בסדר לא צריך לצעוק. זה לא אני זה הלקוח.

כן, כן, נכון, צודק. אני יודעת שזה obvious, שלמדת 4 שנים בבצלאל. נכון, אני יודעת שהלקוח לא מבין מה הוא רוצה

אבל זה מה שהוא רוצה. הבנתי, בסדר

טוב, אני אנסה להגיד לו…

 

מותק את שומעת?

הארט דירקטור שלנו אומר שזה לא נכון, זו לא השפה ואין סיבה הגיונית לעשות את זה.

אולי תנסו משהו אחר?

לא, בסדר. הבנתי. לא, לא. לא צריך לצעוק.

אני אגיד לו.

כן אני יודעת אתם הלקוח..

 

היי, מה קוRה? שומע,

כאילו, אני מבינה מה אתה אומר אבל באמת שאין ברירה…

@!#$@#%#@&$ @#%

אז בואו נחליט שנעביר להם דוגמה וonce הם יראו את זה נשכנע אותם ללכת על הקו השני?

תודה מותק, תודה.

כן אני יודעת, לקוח מפגר מה אני אעשה..

 

היי מותק,

מה שלומך? יופי

תראי מותק אני יודעת שזה כבר היה אמור לעבור אבל עוד לא קיבלתי את זה.

הכנסנו בבוקר אבל את חייבת להבין יש עוד לקוחות והסטודיו עמוס.

טוב אני אלך לברר מה קורה עם זה.

 

אההההה, סליחה, אפשר רגע?…

אה….

הלקוחה שואלת מה קורה עם העיצוב מודעה?

אה!

מחר?

בטוח לא היום?

לחץ?!

טוב הבנתי

לא, לא, אתה בסדר. כן בטח .

טוב, אני אגיד לה.

 

מותק שומעת?

זה לא יהיה מוכן היום.

בסטודיו נפלו המחשבים.

כן אני יודעת נורא! כן כולם פה בהיסטריה.

אז נדחה למחר?

טוב מותק תודה"