Blabberista Blog


בישראל זה לא היה עובד (או "רק בחו"ל")

אז הנה פעילות חוץ חביבה שעבדה טוב בבלגיה ואני בספק אם היתה עובדת בארץ. אגף הבריאות/ הכושר העירוני, שלח במכוון מכתב למען הלא נכון – לשכן. זה האחרון,  נאלץ לעזוב את פתח ביתו ולשים את המכתב במקום המיועד לו – אצל שכנו. המטרה – לגרום לאנשים לזוז קצת (ממש קצת). כשפותחים את המעטפה יש מכתב עם הסבר והזמנה לשיעור חינם במכון הכושר העירוני הקרוב. מעבר לעובדה שאני בספק לגבי רמת הבאזז שהמהלך יצר או רמת התועלת, אני לא יכולה שלא לחשוב על מהלך כזה בישראל. אני כבר יכולה לדמיין את רצף הקללות, את העצבים, את זריקת המעטפות לפח ואת הקיטורים על עבודת הדואר ששוב לא צלחה. אולי בעולם מושלם יותר הכל היה נראה אחרת. אז הנה המסקנה שלי. לא כל דבר צריך להעתיק מחו"ל, מה לעשות המוח אצלם עובד אחרת והמסקנה השניה שלי היא שפשוט אין כמו ישראל

שיהיה לכם אחלה יום עבודה!! 

HealthCity