Blabberista Blog


לא לנשים בלבד

בארץ השיקו בנובמבר האחרון את ערוץ SHE לנשים ובחודש האחרון הידיעות אומרות שהוא יורד משידור.
אז קבלו ניסיון צרפתי להשקת ערוץ נשים של קבוצת lagardère active. פרסומת מצחיקה, שמנסה לפנות לא רק לנשים. לכל הפחות דרך הפניה המשעשעת, יוצרת אוירה פתוחה יותר ולא שמורה נשית בלעדית. אולי זה הפטנט? לכו תדעו. בינתיים אפשר רק לצחוק